Khai mở máy chủ Thái Sơn và sự kiện đua top nhận thưởng

Khai mở máy chủ Thái Sơn và Đua Top đẳng cấp tại máy chủ mới Thái Sơn

  • Open Test : 29/03/2018
  • Open chính thức : 10h00 07/04/2018
  • Thời gian diễn ra đua top: Từ 14h00 ngày 01/04 đến sau bảo trì ngày 08/04/2018 (bảo trì 05h00 – 05h30)
  • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật tại máy chủ Thái Sơn.
  • Lưu ý: Để đảm bảo công bằng thì trong thời gian đua top sẽ không bán TTL
  • Hình thức trao thưởng: Tất cả các nhân vật đạt cấp 90 đến ngay lễ quan để nhận thưởng.
  • Phần thưởng:
Xếp hạng Vật phẩm Số lượng
Hạng 1 Ngựa Chiếu Dạ 1
Võ Lâm Mật Tịch 5
Tẩy Tủy Kinh 5
Xu 4k
Hạng 2 Ngựa Xích Thố 1
Võ Lâm Mật Tịch 3
Tẩy Tủy Kinh 3
Xu 3k
Hạng 3 Ngựa Đích Lô 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
Tẩy Tủy Kinh 1
Xu 1k
Hạng 4 – 6 Ngựa Đích Lô 1
Võ Lâm Mật Tịch 3
Tẩy Tủy Kinh 3
——————————————————————————–